VÁHY 23.9. – 23.10.

Váhy - potisk na tričko, na hrneček

Starodávná mytologie o vzdušném znamení VAH je úzce spojená s legendami o Panně a Štíru. A není divu, protože u Řeků bylo znamení Vah částečně označováno klepety štíra. Vzhledem k tomu neexistují pověsti, které by se přímo vztahovaly k Vahám.

Toto vzdušné znamení, jak je všeobecně známo, udržuje rovnováhu mezi kultem Panny a vášní Štíra.

Přesto se dá leccos vytušit o vyprávní o Amorovi a Psyché. Tato královská dcera oplývala nesmírnou krásou, takže ji srovnávali s Venuší, které se pranic nelíbilo to, že lidé opustili ejí oltáře, a proto vyslala svého syna Amora, aby se pomstil. Ten se stal manželem Psyché, ale ta ho nesměla spatřit. Když se přece jen ze zvědavosti uchýlila ke lsti, její štěstí se vypařilo a musela podstoupit náročné zkoušky.

Také do podsvětí musela zavítat. Její zvědavost se jí znovu stala osudnou, protože otevřela zapovězenou skříňku spánku smrti.

Amor ji nejenom nalezl, ale zařídil, aby se stala bohyní a jeho právoplatnou manželkou. Psyché tedy byla šťastná jenom tehdy, když se nepokoušela dojít k poznání – to je vždy zdrojem jakési bolesti, ani skok z věže moudrosti do nicoty není řešením, jak se sama přesvědčila. Z toho pramení také psýché coby  zosobnění neustále hledající lidské duše.

Symbolika planety VENUŠE přestavuje: především lásku, citlivost a různé umělecké projevy. Zračí se zde krása, estetika, harmonie ducha, svůdost i radost. Člověk pod vlivem planety Venuše žije v souladu se svými city a pocity, které jej mnohdy ovlivňují více než samotný rozum.

citováno z mojí oblíbené knihy od Dagmar Kludské – Velká hra znamení

Zdeňka Dobešová
Mou vášní je potisk textilu, pomáhám jednotlivcům i skupinám získat svoji “identitu” v oblečení. Více informací o mne si přečtěte zde >>
Komentáře