Popeleční středa – letos 17.2.2021

Křesťanům začíná čtyřicetidenní postní období před Velikonocemi.

Lidé by měli v jídelníčku vynechat maso, nebo se vzdát dočasně věcí, na které jsou zvyklí a které jim ulehčují život.

Namísto jízdy autem mohou jít pěšky, odepřít si mohou třeba i počítač či sociální sítě.

Smyslem půstu, který zná nejen křesťanství, ale i judaismus a islám, je duchovní očista.

Popeleční středa je připomínkou pomíjivosti pozemského života, příležitostí věnovat pozornost trvalým, duchovním hodnotám.

Na Popeleční středu žehná kněz při bohoslužbě popel připravený z jívových ratolestí požehnaných v předchozím roce při obřadech Květné neděle. Poté uděluje věřícím popelec: každého označí popelem na čele a řekne přitom: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš.“

Příchodu postní doby předcházel masopust, který je naopak spojen se zábavami, průvody maškar, koledníků a konzumací jitrnic, jelítek, klobás, koláčků či alkoholu.

Popeleční středa zahájí zklidnění a přípravy na Velikonoce, které jsou nejdůležitějším svátkem křesťanů.

Postní střídmost a odříkání v různých oblastech života křesťany provází 40 dní – výjimku tvoří jen neděle, které na památku Ježíšova zmrtvýchvstání zůstávají vždy slavnostním dnem.

inspirace z: www.tyden.cz

Zdeňka Dobešová
Mou vášní je potisk textilu, pomáhám jednotlivcům i skupinám získat svoji “identitu” v oblečení. Více informací o mne si přečtěte zde >>
Komentáře